Regulamin

  1. Zabiegi w Studio Urody Kashmir wykonywane są po wcześniejszym umówieniu wizyty oraz rozmowie wstępnej z osobą wykonującą zabieg. �
  2. Rezerwacji terminu wizyty można dokonać osobiście, w Studio Urody Kashmir, telefonicznie lub za pośrednictwem strony rejestracyjnej: https://www.beautymenago.pl/b/kashmir/visit
  3. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej wymaga założenia bezpłatnego konta użytkownika.
  4. Termin umówionej wizyty można zmienić lub odwołać jedynie z wyprzedzeniem 24h. W przypadku wizyt umawianych na wtorek, wizyta powinna być odwołana najpóźniej w sobotę do godz. 12:00
  5. W przypadku odwołania wizyty z mniejszym wyprzedzeniem, będzie ona traktowana jako nieodwołana.
  6. Dwukrotnie nieodwołanie umówionej wizyty i nieobecność będzie skutkowało pobieraniem zadatku w wysokości 40% ceny każdego kolejnego zabiegu, dla którego rezerwowany jest termin.
  7. W przypadku nieobecności i nieodwołania wizyty z 24h wyprzedzeniem, zadatek nie podlega zwrotowi.
  8. O przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu klient zostaje poinformowany w chwili rezerwacji terminu oraz przed samym zabiegiem. Jeśli istnieją przeciwwskazania, klient powinien niezwłocznie poinformować o nich personel.
  9. Zatajenie informacji o przeciwwskazaniach do wykonywania zabiegu jest jednoznaczne z pełną odpowiedzialnością klienta za ewentualne skutki uboczne lub powikłania powstałe wskutek zabiegu.